הדרכה למנהלי חשבונות בחברות - (עד המאזן)

המטרה

בקצרה

כמות משתתפים

כמות השעות

ליעוץ מחיר ופרטים - צרו קשר עכשיו: