טופס 821 ופתיחת תיק עוסק במע"מ

מזה טופס 821

טופס 821 נועד לפתיחת תיק מע"מ

כל מי שמגיע למשרדי מס ערך מוסף כדי לפתוח תיק עוסק מורשה או פטור חייב למלא טופס 821.

כיצד למלא טופס 821

הטופס מאד ברור ופשוט למילוי. נעבור על המשבצות אותן יש למלא.

בשם העוסק רשמו את שמכם המלא, בשם העסק כנ"ל אך אם בחרתם לעסק שם ייחודי רשמו אותו בשם העסק. 

בסוג ישות סמנו יחיד. בכתובות מלאו את כל שלוש המקומות, אם כתובת העסק המגורים ומשלוח דואר זו אותה הכתובת פשוט מלאו את שלושתן.

סמל ישוב התעלמו ומיקוד אם אתם יודעים אותו , מלאו מספר טלפון אחד לפחות. 

בשורות בהן יש למלא תיאור מלא של פעילות  רשמו בקצרה שתיים שלוש מילים קולעות, אין צורך בתיאורים ארוכים. 

במחזור שנתי משוער רשמו מה שאתם משערים שיהיה ממוצע לשנה. זה רק נתון טכני ולא מחייב, לכן, לא לחשוש, רשמו כל מה שמרגיש לכם נכון.

אני מציע לרשום לעוסק מורשה 150,000  ולעוסק פטור 100,000 ולא להתלבט.

ובפרטי הנכס שבו מתבצעת הפעילות פשוט שרטטו קו אלכסוני וכתבו עליו "עובדים מהבית" בהנחה שלא שכרתם או קניתם נכס למשרד/חנות

מי שעובד בחללים משותפים יכול לרשום גם "עובד מהבית".

התעלמו מסעיף עסק בהקמה והמשיכו לסיום ברישום תאריך שם העוסק וחתימה/חותמת.

הדף השני נועד לחברה, התעלמו מדף זה אם אתם פותחים תיק לחברה בע"מ.

מסרו את הטופס וכן את אישור הבנק או הצ'ק לדוגמה שהכנתם בתוספת תעודת זהות כולל הספח,

הצהרת בן זוג נדרשת רק כאשר חשבון בנק משותף עם בן הזוג,

חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק רק אם רלוונטי, מי שעובד מהבית אין צורך כפי שציינתי לעיל. 

יש לכם שאלות בנוגע להנהלת חשבונות או מס, בעסק שלך?

מוזמנים לשלוח אלי הודעה ולשאול – הכל.