מקדמות מס הכנסה – מה זה בדיוק

מקדמות זה תשלום על החשבון (לא סופי)

כל עסק שהיה לו רווח מעל סכום מינימאלי חייב במס. 

המס מחושב על שנה מלאה שמתחילה ב 1.1 ומסתיימת ב 31.12.

הוא לא יודע מזה חודש. אם תכניסו למחשבון מס סכום של נניח הכנסה חייבת שנתית בגובה 65,000 ש"ח (מחזור הכנסות 100K פחות הוצאות של 35K שווה ל 65,000)

המחשבון יראה מס לתשלום אפס כי יש מינימום הכנסה שממנה מחשבים מס, אבל אם זה יהיה 90,000 כבר יהיה שם מספר.

לא לכל עסק יש רווח, קורה ולפעמים יש הפסד או שהרווח קטן ולא מגיע לחבות מס.

רשות המיסים לא תמתין לסוף השנה כדי לקבל את התשלומים, ולכן, כל בעל עסק משלם מקדמות על סמך תחזית אופטימית שיהיה לו רווח. 

הערכה זו משמשת לקביעת אחוזי מקדמות המס שישולמו לאורך השנה.

כעת, נניח שבעסק דמיוני צופים רווח של כ 90,000 ש"ח, ונניח שהמס לשלם במצב כזה הוא 3,500, ונניח שחישבו ומצאו שאחוז המקדמה הוא 2%, אם כך, זו המקדמה שתשולם כל תקופת תשלום חדשי או דו חדשי בהתאם למה שקבעו לכם.

חשוב להבין שמדובר בהערכה בלבד, למעשה אין סיכוי שהמס המשולם על ידי המקדמות הללו יהיה המס המגיע בחישוב השנתי. עם הגשת הדוח תמיד יהיה הפרש או לתשלום או להחזר.

חשוב להתנהל נכון כך שלא יהיו הפרשים גדולים לשני הכיוונים.