האם עוסק פטור צריך רואה חשבון?

האם עוסק פטור חייב או צריך רואה חשבון?

עוסק פטור הוא מונח מחוק מע"מ, לשעבר "עוסק זעיר" שבוטל.

המשמעות של פטור היא שחוק מע"מ לא חל עליו ועל כן נקרא עוסק פטור (ממע"מ)

היתרון בו הוא הקלות והפשטות בכך שאין הוא צריך לדווח למע"מ בשונה מעוסק מורשה. 

הקלה משמעותית נוספת היא שאינו חייב לנהל ספר תקבולים ותשלומים או להשתמש בתכנה.

וכעת לעצם השאלה האם עוסק פטור צריך רואה חשבון? או האם עוסק פטור חייב בשירות של רואה חשבון?

ובכן התשובה לשתי השאלות היא: לא, אין צורך.

לא רק שאינו חייב הגם שאינו זקוק לרואה חשבון.

רק כדי לסבר את האוזן, גם עוסק מורשה אינו חייב רואה חשבון  וגם חברה בע"מ אינה חייבת רואה חשבון

חברה חייבת בחוות דעת חתומה ע"י רואה חשבון ולצרף אותה לדוח השנתי אך ביום יום אינה חייבת.

במילים אחרות כל עסק יכול להתנהל חשבונאית ללא רואה חשבון אם יש לו היכולת הידע או הצוות המתאים. 

עסקים וחברות רבים מעסיקים אצלם מנהל חשבונות בשכר ללא תלות במשרד רואה חשבון חיצוני.

אצל עוסק פטור אין משמעות לשרות חיצוני של רואה חשבון  בגלל הפשטות של הפורמט הפשוט שלו

ברב המקרים אין תשלום מס כך שאין צורך ביעוץ.

כדי לרשום קבלות – אין צורך ברו"ח או יועץ מס,  זה תפקידו של העוסק הפטור

כדי לסדר את ההוצאות והמסמכים בקלסר – כנ"ל, זה תפקידו של העוסק הפטור

כדי לשלם מקדמות אין צורך בעוזרים אפשר לעשות זאת בקלות בקליק באינטרנט.

ביטוח לאומי מדווח ומשולם בהוראת קבע.  אין צורך "בעוזרים".

לשלוח הצהרת עוסק פטור פעם בשנה כנ"ל – סיכום ההכנסות וקליק כאן 

את הדוח השנתי ניתן להגיש בשתי אפשרויות:

לשכות ההדרכה של מס הכנסה ללא תשלום או להשקיע בידע ולקבל הדרכה מסודרת

בתשלום פעמי.

אצל עוסק פטור אין לרואה חשבון משקל מלבד השפעה פסיכולוגית ושיחה או שתיים בשנה

האם יש אינטרסים נוספים שמשפיעים על השאלה? לדאבוני כן אך אין זה הנושא.

הדבר הנכון מבחינתו של העוסק הפטור הוא לקבל הדרכה מסודרת וממוקדת בתוספת תמיכה

ולא לשלם על מטלות פשוטות שניתן לבצע לבד.

מי שקיבל החלטה ורוצה להפסיק את התלות בגורם חיצוני מוזמן ליצור עמי קשר

להדרכה ממוקדת שלאחריה הוא כבר לא יהיה יזדקק לאף אחד.

לקבלת פרטים במייל  לחצו כאן