קיזוז מע"מ מלא בהוצאות חנייה

הוצאות חנייה ? קיזוז מלא

תמיד נחמד לחדש, והפעם קיזוז מע"מ מהוצאות חניה ובשפה המקצועית – ניכוי מע"מ תשומות מהוצאות חנייה. 

חשבתם שמותר לקזז רק שני שליש מע"מ כי זו הוצאת רכב? לא בדיוק.

הקיזוז בהוצאות חנייה הוא – 100% כן, כן. נחמד לשמוע, ומדוע זה כך?  

החוק לא מתיר לקזז את כל המע"מ בהוצאות רכב כי בחלק מהנסיעות קיימת הנאה מהשימוש בו, קורה שאנחנו יוצאים לבלות עם הרכב והנסיעות הללו הן להנאה ולא לטובת העסק.

קשה לדעת כמה מסך ההוצאות התידלוק עסקי וכמה פרטי לכן הוחלט ונקבע בחוק שמקזזים רק שני שליש מע"מ. וגם זה בתנאי שרב השימוש של הרכב הוא לעסק.

רק לידיעה: החוק קבע גם אם רב השימוש הוא פרטי ולא עסקי מותר לקזז רק שליש מע"מ אבל בואו נהיה ריאלים, בפועל זה לא קורה, אצלנו העצמאים רב השימוש הוא לטובת עסק ולכן אנחנו בשני שליש

לעומת זאת החניה אינה דבר הקשור בהנאה, ואפשר לזהותה מיד, ולכן בהוצאות חנייה מקזזים מע"מ מלא. 

רשמו את החשבוניות של החניה בהוצאות משרדית, ולא בהוצאות רכב.

אז תרגישו נוח ותקזזו חופשי, כשאתם עובדים, כן? 

קיזוז מע"מ מלא בהוצאות חנייה

אתם העצמאיים החדשים? אלו שרוצים לשלוט ולנהל את העסק?

כיום ניתן בקלות וביעילות! ניהול עסק עצמאי  בדרך שלך

בדיוק כמו שמגיע לך ולעסק שלך! לפרטים 052-2422912