מה זה כרטיס בהנהלת חשבונות ומה תפקידו

כרטיס הנהח"ש

מזה כרטיס הנהלת חשבונות

הכרטיס הוא רכיב מרכזי במערכת הנהלת חשבונות כפולה

לפני המצאת המחשבים הנהלת החשבונות הייתה מסורבלת והרישומים נעשו בכרטיסיות. 

כרטיס הנהלת חשבונות הוא מסמך שמרכז את כל הנתונים הכספיים הקשורים לגורם מסוים, כגון ספק, לקוח, הכנסה או הוצאה. הכרטיס כולל שתי עמודות משובצות, אחת לחובה ואחת לזכות, שבהן רושמים את סכומי ההכנסות וההוצאות הקשורים לגורם. בנוסף, הכרטיס כולל שורות לרישום פרטים ותאריך.

תפקיד ושימושים

תפקידו של כרטיס הנהלת חשבונות הוא לשקף את הפעילות הכספית של הגורם שלו הוא שייך. המידע שבכרטיס יכול לשמש לצרכים שונים, כגון:

  • מעקב אחר הפעילות הכספית של העסק: הכרטיס מאפשר לעסק לעקוב אחר הכנסותיו וההוצאותיו, ולזהות מגמות ותקופות של חוסר איזון.
  • בקרה על הוצאות: הכרטיס מאפשר לעסק לפקח על ההוצאות שלו, ולזהות חריגות או שימושים לא יעילים.
  • הכנת דוחות כספיים: הכרטיס משמש כבסיס להכנת דוחות כספיים, כגון דוח רווח והפסד ודוח מאזן.

מהי פעילות כספית בהנהלת החשבונות

הנהלת חשבונות כפולה היא שיטת ניהול חשבונות שבה כל פעולה כספית נרשמת פעמיים, פעם אחת בחובה ופעם אחת בזכות. היתרה בין שתי העמודות צריכה להיות אפס.

כרטיס הנהלת חשבונות הוא כלי חשוב בהנהלת חשבונות כפולה. הוא מאפשר לעסק לעקוב אחר הפעילות הכספית שלו בצורה מסודרת ויעילה.

פעולה כספית יכולה להיות רכישת או מכירת סחורה וטובין, תשלום לספק או קבלת תשלום מלקוח, שק שהוצג בבנק, שק שנמסר לספק ועוד .

בהנהלת החשבונות רושמים רק פעולות כספית והן נרשמות בכרטיס. לעומת זאת הצעת מחיר או תעודת משלוח אינן פעולות כספיות היות ואינן ודאיות וסופיות.

המידע בכרטיס ישמש הן את בעל העסק והן גורמים חיצונים. למשל, כאשר לקוח מבקש מספק להשוות פעולות בכרטיסים שלו ושל הספק עקב סכום שאינו ברור לו.

המצאת המחשב 

המצאת המחשב שינתה את האופן שבו מנהלים עסקים את חשבונותיהם. בעבר, כרטיסי הנהלת חשבונות היו נערכים באופן ידני, מה שהיה תהליך מייגע וטעון בטעויות. כיום, רוב העסקים משתמשים בתוכנות חשבונאות ממוחשבות, שיכולות לייצר כרטיסי הנהלת חשבונות באופן אוטומטי.

תוכנות החשבונאות הממוחשבות מאפשרות לעסקים לשפר את היעילות של ניהול החשבונות שלהם. הן יכולות לעזור לעסקים לעקוב אחר הפעילות הכספית שלהם בצורה מדויקת יותר, ולזהות מגמות וחריגות.

סיכום

כרטיס הנהלת חשבונות הוא כלי חשוב בעסקים. הוא מאפשר לעסקים לעקוב אחר הפעילות הכספית שלהם בצורה מסודרת ויעילה. המצאת המחשב שינתה את האופן שבו מנהלים עסקים את חשבונותיהם, והפכה את כרטיסי הנהלת החשבונות ליעילים יותר.

קראו עוד על: הנהלת חשבונות כפולה

יש לכם שאלות בנוגע להנהלת חשבונות או מס, בעסק שלך?

מוזמנים לשלוח אלי הודעה ולשאול – הכל.