מאמרים

מקדמות מס הכנסה

מקדמות מס הן תשלום על חשבון. מטרתן לכסות את ההתחייבות לתשלום מס לפני תום שנת המס על בסיס הערכה. החשבון הסופי לחובה או זכות מתברר עם הגשת הדוח.

להמשך קריאה »