המדריך המלא לעוסק פטור

מדריך לעוסק פטור - המדריך המלא 2023

תוכן עניינים

מה זה עוסק פטור

עוסק זה נקרא פטור כי הוא פטור ממע"מ: הוא לא גובה מע"מ ולא יכול לקזז מע"מ.

אסור לו להוציא חשבונית מס בדומה לעוסק מורשה, אך הוא יכול להוציא חשבונית עסקה או קבלה  (דוגמה)

עסק שמחזור המכירות בו לא יעלה על 107,692 ש"ח בשנה רשאי להירשם במס ערך מוסף כעוסק פטור. 

עוסק פטור הוא עסק לכל דבר. עליו לדווח רק פעם בשנה הצהרה שנתית כדי להראות שהוא בגבולות התקרה הנ"ל ולהגיש דו"ח קצר למס הכנסה.

אציין כי עסק שגודל וצומח לא יוכל להישאר לנצח עוסק פטור וברגע שהמחזור שלו יגדל מעבר לתקרה יהיה עליו להודיע למע"מ ולעדכן את צורת העסק לעוסק מורשה. (ראו את המאמר בנושא)

להלן ריכוז שאלות נפוצות הנוגעות לנושא עוסק פטור.

מי לא יכול להיות עוסק פטור

עורך דין, שמאי, פסיכולוג, אגרונום, אדריכל, יועץ מס, רואה חשבון, רופא שניים, מהנדס, סוכן ביטוח, פיזיותרפיסט, מודד, חוקר פרטי, וטרינר, בעל מעבדה כימית או רפואית, טוען רבני.
 

מי יכול להיות עוסק פטור? 

כל אחד שרוצה להיות עצמאי ואינו נמצא ברשימה הסגורה הנ"ל.  

מה זה הצהרת עוסק פטור למע"מ? איך מדווחים עוסק פטור?

על עוסק פטור לדווח את סך המחזור השנתי פעם בשנה. המחזור השנתי הוא סך כל התקבולים במהלך השנה. אם המחזור השנתי אינו עולה על התקרה השנתית, העוסק הפטור פטור מתשלום מע"מ.

כדי לדווח את המחזור השנתי, יש לבצע הצהרה מקוונת באתר רשות המסים. יש לרשום את סך התקבולים במשבצת שבעמוד ההצהרה. לאחר מכן, יש ללחוץ על "אישור".

גם אם לא היה מחזור הכנסות, עליו לדווח 0 במשבצת המחזור שנתי.

ההצהרה חייבת להתבצע עד ה-31 בינואר. זהו תהליך פשוט ומינימלי, כך שיש לך מספיק זמן לשלוח. אין קנס על איחור, אך ניתן לבקש ארכה אם צריך עוד זמן.

כניסה להצהרת עוסק פטור באינטרנט

פנייה לבקשת ארכה במערכת הפניות 

האם עוסק פטור צריך רואה חשבון?

עוסק פטור יכול להתנהל לבד בגלל צורתו הייחודית, הפוטרת אותו מדיווחי מע"מ ועוד ההקלות בניהול חשבונות. החוק דורש ממנו לבצע רק את הפעולות הבאות:

א) להפיק חשבונית עיסקה/קבלה בעת קבלת כספים מלקוחותיו. (אין לו חובה בספר תקבולים ותשלומים)

ב) לתייק בקלסר מסודר את כל המסמכים הקשורים לעסקו כגון דלק משרדיות ושיווק.

הדבר הנכון מבחינתו של עוסק פטור הוא לקבל הדרכה ממוקדת בתוספת תמיכה, ולא לשלם על מטלות פשוטות שניתן לבצע לבד.

למרות ש-Excel הוא כלי נהדר לניהול נתונים, הוא יכול להיות מסורבל לשימוש. אם אתם מחפשים דרך יעילה יותר לנהל את הנתונים שלכם, אני ממליץ להשתמש בתוכנה דיגיטלית. ישנן תוכנות רבות זמינות, ורובן מציעות תקופת ניסיון בחינם. לאחר שתנסו כמה תוכנות, תוכלו לבחור את התוכנה המתאימה ביותר לצרכים שלכם בעשרות בודדות של שקלים לחודש.

מקדמות מס הכנסה משלמים בקליק באינטרנט. להרחבה בנושא לחצו לקרוא כאן.

ביטוח לאומי משולם בהוראת קבע. לפרטים בהקשר ביטוח לאומי ראו את המאמר כאן.

איך להגיש דוח שנתי למס הכנסה? מתי מגישים דוח שנתי לעוסק פטור?

על פי החוק יש להגיש עד 30.5, מי שמגיש דוח מקוון יכול להגיש עד ה 30.6.

הדוח השנתי המקוון משודר באינטרנט ללא ניר באזור האישי שבאתר רשות המיסים.  

ניתן להגיש גם ידנית על גבי טופס 1301 מקוצר. 

רשות המיסים פותחת לשכות הדרכה לקראת מועדי ההגשה וניתן להיעזר בהן ללא תשלום ולקבל תשובות לשאלות ומידע רלוונטי. 

כמה מס משלם עוסק פטור

עוסק פטור הוא עסק לכל דבר, והוא ישלם מס לפי גובה הכנסותיו כמו כל נישום לפי מדרגת המס. הסכום שהעוסק הפטור ישלם במס תלוי בהכנסותיו ובעלויותיו. אם ההכנסות החייבות שלו נמוכות מ-70,000 ש"ח לשנה, נראה שלא ישלם כלל מס.

הבה ניקח דוגמה:

עמרי רווק פתח תיק עוסק פטור במרץ 2022.

המחזור השנתי שלו ב 2022 היה 105,000 והוצאות הכוללות 19,000, כלומר ההכנסה החייבת של 86,000. 

המס שעמרי צריך לשלם לפי מדרגות המס בישראל ובמצב הנתונים הנ"ל הוא 2,923 ש"ח. 

כעת נוסיף נתונים נוספים כדי להעשיר את הדוגמה:

בסמוך לפתיחת התיק במע"מ פתח עמרי גם תיק בביטוח לאומי ובמס הכנסה.

נקבעו לו מקדמות ביטוח לאומי עצמאי של 190 ש"ח לחודש ובסך הכל שולם בשנת 2022 סך 1,900 ש"ח דמי ביטוח לאומי עצמאי.

בנוסף נקבעו לו גם מקדמות מס הכנסה של 1.50% מהמחזור ובסך הכל שילם על חשבון מס הכנסה סך של 1,575.

סיכום

על בסיס הנתונים הנתונים, עמרי צריך לשלם מס הכנסה בסך 2,923 ש"ח עבור שנת 2022. עם זאת, הוא כבר שילם מקדמות מס בסך 1,575 ש"ח ומקדמות ביטוח לאומי בסך 1,900 ש"ח. לכן, הוא ישלם  הפרש מס בסך 1,210ש"ח.

אם ההכנסה החייבת הייתה נמוכה מ-86,000, המס היה נמוך יותר. לדוגמה, אם ההכנסה החייבת של עמרי הייתה 61,000, המס המגיע היה 0 והוא היה מקבל בחזרה את כל המקדמות ששילם בסך 1,575 ש"ח החזר מס לחשבון הבנק שלו.

האם אפשר לקבל עזרה בשאלות ממשרדי מס הכנסה או מע"מ?

בהחלט. ניתן להיעזר במחלקות הגבייה של כל הרשויות. תפקידם של עובדי הציבור לסייע ולשרת את האזרח.

האם לעוסק פטור יש הקלות?

גם עוסק פטור, כמו כל עצמאי במדינת ישראל, חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה. עוסק פטור פטור מתשלום מע"מ ואין לו חובה לנהל ספרים. הוא אינו צריך להגיש דוחות למע"מ מדי חודש, אלא רק הצהרה שנתית על גובה המחזור.

 

איזה מסמך מפיק עוסק פטור?

מותר לו להוציא קבלה או חשבונית עיסקה/קבלה. אסור לו להוציא חשבונית מס.

מותר לו גם להשתמש בהצעת מחיר הזמנה וכד'  אך אין הוא חייב.

עוסק המעוניין להדפיס פנקס ידני מצורפת תמונה לדוגמה.

דוגמה למסמך שעוסק פטור רשאי להפיק

מהן ההוצאות המוכרות לעוסק פטור? האם יש החזר הוצאות לעוסק פטור?

כשמדובר בהוצאות מוכרות לעצמאי, הכוונה היא לניכוי הוצאות מההכנסה. לדוגמה, אם יש הכנסה חייבת של 1,000 ש"ח והוצאות של 300 ש"ח, ההוצאות מנוכות מההכנסה, ומקבלים הכנסה לאחר ניכוי הוצאות של 700 ש"ח. זוהי ההכנסה החייבת.

גם עוסק פטור זכאי לנכות הוצאות מההכנסה, כגון שכירת פינת עבודה, הוצאות משרדיות, דלק, ועוד. כל הוצאה המגובה במסמך לגיטימי יכולה להיות מנוכה מההכנסה. חשוב לשמור את כל המסמכים המעידים על ההוצאות.

עוסק פטור אינו חייב לנהל רישום הוצאות, (אך מומלץ לעשות זאת כדי לשמור על ניהול עסק מסודר). עוסק פטור חייב לתייק את מסמכי ההוצאות בקלסר בצורה מסודרת. מסמכים אלו יכולים להיות שימושיים לעוסק.

חשוב לזכור כי עוסק פטור אינו רשאי לקזז מע"מ מההוצאות שלו. עם זאת, כל ההוצאה, כולל המע"מ, נחשבת להוצאה עבור עוסק פטור.

 

מה ההבדל בין עוסק זעיר לעוסק פטור

ההגדרה "עוסק זעיר" בוטלה בשנת 2002, ולכן היא אינה קיימת יותר. יש להשתמש רק בהגדרת "עוסק פטור".

אם קיימים עדיין מאמרים שמזכירים את המונח "עוסק זעיר", זה כנראה בגלל שהם נכתבו לפני שנת 2002.

ייתכן גם שמאמרים שעדיין מזכירים את המונח "עוסק זעיר" מכוונים את הגולשים למאמרים על עוסקים פטורים, כך שיוכלו ללמוד על הזכויות והחובות שלהם כעוסק פטור.

 

מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה

ההבל בין עוסק מורשה לעוסק פטור הוא משמעותי. עוסק מורשה אינו מוגבל במחזור השנתי שלו, מה שאומר שהוא יכול לגלגל מיליוני שקלים בשנה. בנוסף, עוסק מורשה יכול להפיק ללקוחותיו חשבוניות מס כולל מע"מ, בעוד שעוסק פטור שמוציא רק קבלה או חשבונית עסקה שאין בה מע"מ.

אי אפשר לפתוח שותפות כעוסק פטור. שותפות היא עסק המנוהל על ידי שני או יותר אנשים. כל שותף בעסק הוא בעל עסק עצמאי ואינו כפוף לכללים של עוסק פטור. על כן, אם רוצים לפתוח שותפות, על כל השותפים להירשם כעוסק מורשה. רק לאחר שהשותפים ירשמו כעוסק מורשה, ניתן יהיה לפתוח תיק מע"מ של השותפות.

לסיום

עוסק פטור רואה שעסקו צומח וההכנסות שלו עולות, זה סימן טוב! זה אומר שהוא עושה עבודה מצוינת ומצליח להגיע ליעדיו. עם זאת, זה גם אומר שהוא יצטרך להירשם כעוסק מורשה ולהתחיל לגבות מע"מ מלקוחותיו. זה רק נראה תהליך מסורבל, אבל זהו שלא. ראו את המאמר שכתבתי כאן.

ישנם משאבים רבים העומדים לרשות עוסקים מורשים. לשירותי ייעוץ ותוכניות הדרכה שלי.

יש לכם שאלות בנוגע להנהלת חשבונות או מס, בעסק שלך?

מוזמנים לשלוח אלי הודעה ולשאול – הכל.