דו"ח שנתי למס הכנסה

מהו הדו"ח השנתי למס הכנסה

זהו דיווח של בעל עסק עצמאי על הכנסותיו והוצאותיו בשנת המס שבישראל מתחילה ב- 1 לינואר ומסתיימת ב- 31 לדצמבר. הדיווח מתבצע על טופס שממלאים או בשידור דיגיטלי באינטרנט והכל ללא ניר.

מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס 

עצמאי, בעלי מניות בחברה בע"מ כולל בעלי החברה, בעלי הכנסה מעל 649,000 ש"ח. 

ישראלי שהוא תושב חוץ לא חייב להגיש דו"ח.

האם גם עוסק פטור חייב להגיש דו"ח שנתי?

עוסק פטור הוא סוג של עצמאי ולכן גם הוא חייב להגיש דו"ח שנתי, גם אם לא היו לו הכנסות או שהן היו נמוכות משמעותית

מתי יש להגיש את הדו"ח למס הכנסה

יש להגיש עד 30.5. מי שמגיש דוח מקוון יכול להגיש עד ה 30.6. ניתן לקבל ארכה אך מומלץ ונכון יותר לעמוד בזמנים. (למידע נוסף לעצמאים

האם ניתן להגיש דו"ח שנתי לבד

 עסקים קטנים יכולים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ללא רואה חשבון. לרשותם שתי אפשרויות:

1) לקראת המועד להגשה נפתחות לשכות הדרכה למילוי הדוח השנתי עומדות לרשות כל הציבור ללא צורך בתשלום והזדהות.

2) הדרכה ומילוי והגשת דו"ח שנתי בתשלום שעתי על פי צורך כולל ביצוע וליווי לאחר ההדרכה. מידע נוסף לעצמאים.

איזה מסמכים יש לצרף לדו"ח השנתי למס הכנסה?

המסמכים אותם יש לצרף או לסרוק ולצרף בקובץ למי שמדווח באופן מקוון: (לנוחותכם צירפתי בהמשך תמונות להמחשה)

א. דוח הכנסות והוצאות של העסק העצמאי.

ב. אישור שנתי על תשלומי עצמאי לביטוח לאומי ואישורים שנתיים על תשלום דמי לידה, מילואים אם היו.

ג. אישור חייל משוחרר, עולה חדש, מגורים בישוב מזכה. אישורים אילו מקנים הנחות במס והם יזכו רק אם שולם מס.

ד. אישורי מס על תשלום לקרן השתלמות, קופת גמל, פנסיה, ביטוח חיים, ביטוח אבדן כושר עבודה. גם תשלומים אליו מקנים הנחות מס כנ"ל.

תמונות להמחשה:

1. כניסה לשידור דו"ח מקוון באזור האישי

2. טופס 1301 למילוי ידני

3. דוגמה לדו"ח רווח והפסד או הכנסות והוצאות שיש לצרף לדו"ח

4. אישור מס על הפקדות לקופת עמל/ביטוח חיים המזכים בהנחות מס

5. אישור למס הכנסה על תשלומי ביטוח לאומי עצמאי

יש לכם שאלות בנוגע להנהלת חשבונות או מס, בעסק שלך?

מוזמנים לשלוח אלי הודעה ולשאול – הכל.